Woensdagmiddag 9 juni hebben we vanuit het Haags Supporters Collectief een openhartig gesprek gevoerd met Jeroen Reiziger (herstructureringsdeskundige), zijn collega Christian Glas en Jachin Wildemans. Aanwezig namens het collectief waren: Jean Paul Mallant, Geer Dekker Kleijn, Lesley Butter en Mark Vos.

 

Jeroen Reiziger geeft aan formeel een beperkte rol te hebben als herstructureringsdeskundige. Hij moet toezicht houden dat alles volgens de regels gaat. Het is de bedoeling om de schuldenlast te saneren. Crediteuren krijgen daarbij uiteindelijk een deel van hun vordering betaald. Vergelijkbaar met als ADO failliet zou zijn gegaan, maar binnen de WHOA is dat iets meer. Hij vervult die rol samen met zijn collega Christian Glas.

Daarnaast was er behoefte aan een onafhankelijke proces begeleider. Inmiddels hebben zij alle stakeholders wel gesproken. Vanmorgen (woensdag 9 juni) hebben zij de laatste gegadigde voor overname van de aandelen gesproken. Vandaar dat dit bij uitstek het geschikte moment was om aan ons verslag te doen van hun bevindingen in de eerste twee weken en om daarnaast de koers toe te lichten die is ingezet en het doel dat idealiter bereikt wordt.

 

Twee trajecten

Hun opdracht bestaat uit twee trajecten.

Enerzijds de WHOA procedure. Hiermee gaat de schuldenlast omlaag en daarvoor ziet Jeroen geen beren op de weg. Hij heeft eerder vergelijkbare schuldsaneringstrajecten uitgevoerd bij andere betaald voetbal organisaties. Nu is er met de WHOA zelfs een wettelijke regeling voor.

Anderzijds de aansturing en financiering van ADO. De zogeheten corporate governance. De huidige aandeelhouder heeft aangegeven bereid te zijn plaats te maken.

 

Drie serieuze partijen

Er zijn momenteel minimaal drie hele serieuze partijen die de nieuwe aandeelhouder en financier willen worden. Dit zijn alle drie lokale partijen. Alle drie zeggen ze ik hoef het niet per se te worden. Als iemand anders het wordt is het prima en doe ik een stapje opzij. Geen van de drie heeft een exit strategie en ze willen allemaal een positief operationeel resultaat behalen zonder de transferopbrengsten mee te tellen.  De wens die leeft bij de gegadigden is een wat andere rol voor de HFC. De licentie moet in de club ondergebracht worden. Het culturele deel wat hoort bij het bijzondere aandeel kan prima bij HFC ondergebracht blijven en wellicht een deel bij de supporters. De basis van de plannen lijkt ook op elkaar. De jeugd staat op 1, vervolgens ook kijken naar spelers bij jong teams van andere clubs die het eerste net niet halen en die waarde vertegenwoordigen. Niet hals over kop terug willen naar de eredivisie.

Financieel gezien zijn er nu drie hordes die genomen moeten worden en waar een nieuwe aandeelhouder rekening mee moet houden. Op de korte termijn dat gaat om tonnen om het huidige seizoen af te kunnen sluiten, vervolgens het WHOA akkoord financieren van ongeveer €2.000.000,-. Het exacte bedrag dient in de komende periode berekend te worden. Het eigen vermogen van de club staat daarna als het goed is op €0,-. Dan is het zaak om de club stabiel te maken en eventueel te reorganiseren. Vanaf dat punt lopen de visies van de gegadigden dan uiteen.

Er is een partij die aangeeft erin te willen stoppen wat er nodig is. Daarnaast is er ook een partij die aangeeft wat het budget is en daar zullen we het dan mee moeten doen. Die laatste partij wil de organisatie strak leiden. Wat ook weer voordelen heeft gelet op ons verleden. Deze partij eiste ook dat het stadion onderdeel van de deal is. Deze deal is nu van tafel omdat dat op korte termijn niet realistisch is om dat zo snel te organiseren. Het kan later wel alsnog gebeuren. Meerdere partijen vinden die optie interessant.

Jeroen geeft aan dat de RVC en directie van de club aangeven dat het prima is als de nieuwe eigenaar een eigen bestuur en RVC aan gaat stellen. Het belang van ADO staat voorop.

De afgelopen twee weken hebben ze contact gehad met de gegadigden. Dit is volledig onafhankelijk gebeurd. Er wordt gezocht naar de beste kandidaat met het meeste draagvlak bij alle stakeholders. Dus ook bij de supporters. Het is daarbij wel belangrijk dat alle gegadigden wel hetzelfde kennisniveau hebben. Daarom is er de afgelopen dagen info gemaakt beschikbaar voor alle drie de gegadigden. Daarin wordt duidelijk hoe de club ervoor staat. Één partij heeft namelijk vooral informatie op aandeelhoudersniveau.

Deze partij heeft een akkoord bereikt met de Chinese aandeelhouder UVS over de overname van de aandelen. Jeroen wil ervoor zorgen dat die afspraak geldt voor alle partijen, zodat er een gelijk speelveld ontstaat. Zowel qua informatie als qua deal met UVS. Er kan dan uit de drie plannen gekozen worden voor het beste plan voor de continuïteit van de club. De twee andere partijen hebben gekozen voor de route via de club en hebben dus (nog) geen akkoord met UVS.

De vraag wordt gesteld dat als deze partij akkoord is met China is het dan niet geregeld? Jeroen geeft aan dat ze op pole position liggen vanwege het akkoord met UVS. Die overeenkomst is mooi, maar nog geen volmaakte deal. STA en bestuur moeten nog goedkeuring verlenen. De partij met akkoord met UVS kent financieel nog niet de in- en outs. Belangrijk is dat iedereen dezelfde gelijke kans heeft. Is UVS bereid dezelfde deal te maken met de andere gegadigden? Die vraag is neergelegd bij UVS. Dan is er dus vrije keuze en kan er echt voor de beste deal voor de continuïteit van de club gekozen worden.

 

Samengaan van gegadigden

Vanuit het collectief wordt de vraag gesteld of er ook actief wordt voorgesteld aan de drie partijen om samen op te trekken. Jeroen geeft aan dat hij diverse vertegenwoordigers van de gegadigden aan elkaar heeft voorgesteld om te kijken of zij samen tot een nog sterker plan zouden kunnen komen. Daarbij is hij zich ervan bewust dat het heel lastig is om een club te leiden met meerdere kapiteins.

 

Betere organisatie

De club moet zichzelf kunnen bedruipen. Dat moet de basis zijn. Momenteel zijn er teveel poppetjes en is er teveel onrust. Er moet een duidelijke scheiding komen tussen culturele onderwerpen (HFC, supporters), financiën en het voetbaltechnische gedeelte. Liefst die onderdelen niet mengen. De organisatie is nu niet wendbaar doordat de besluitvorming over teveel schijven gaat.

De Stichting Toekomst ADO heeft het prioriteits aandeel. De gemeente bepaalt niet wie de bestuursleden zijn van de stichting. Als buitenstaander geeft Jeroen aan dat ie niet per se noodzakelijk is.

 

Begroting inleveren bij de KNVB

De vraag wordt gesteld hoe het zit met de begroting die moet worden ingeleverd voor het komende seizoen. Jeroen geeft aan dat er voor 15 juni volgens de KNVB reglementen een begroting ingeleverd moet worden. Dat gaat ook gebeuren. Wel gaat dat gebeuren met een aantal voorbehouden. Het is al de bedoeling dat we van de KNVB uitstel krijgen om die voorbehouden te tackelen. De licentiehouder moet formeel de begroting indienen bij de KNVB. Het bestuur van de HFC moet deze dus uiteindelijk ondertekenen. Dit is in de praktijk geen issue, maar voor de toekomst is het dus wel praktischer om de licentie bij de club onder te brengen. De gegadigden hebben dat ook aangegeven.

Bij een akkoord van alle stakeholders over de overname van de aandelen voert de KNVB de check uit om te zien of er voldoende kapitaal aanwezig en of dat op een wettelijk toegestane manier is verkregen.

Op de achtergrond wordt er momenteel gewerkt aan de samenstelling van de selectie al zit hem dat meer in het binnenhouden van waardevolle spelers, dan in het aantrekken van nieuwe spelers.

 

Proces vanaf nu

Vanuit het collectief wordt de vraag gesteld hoe het proces er vanaf nu verder uitziet.

Jeroen streeft na dat iedereen, inclusief de gegadigden, samen bepaalt wie nu het beste bod heeft. Daarom gaan ze langs iedereen om te vragen wat hun mening is en om de voorstellen voor te leggen. Hij heeft ook gevraagd of alle partijen niet meer via de pers willen communiceren, maar gewoon met elkaar te spreken.

Er wordt gevraagd wie er nu uiteindelijk de keuze maakt. Dat zijn UVS, de STA en het bestuur. UVS is het belangrijkste. Liefst afronden door UVS quitte te laten spelen voor wat betreft de garantstelling en de achtergestelde lening. Dan vervolgens beoordelen wie het beste bod heeft. STA moet nog steeds toestemming geven aan een overname. KNVB moet ook nog goedkeuren. Van de STA en het bestuur geeft Jeroen aan dat zij niet dwars zullen liggen. Het zal dus een breed gedragen keuze worden. Doelstelling is om daarna alle partijen achter de nieuwe aandeelhouder te krijgen.

Wij worden als supporters op de hoogte gehouden van belangrijke vorderingen in het proces door Jeroen. We hebben benadrukt dat dit echt essentieel is. Wij zijn 1 van de belangrijke stakeholders. Tevens kunnen we zelf ook contact opnemen als we vragen op opmerkingen hebben.

Vervolgens wordt er gevraagd wanneer we witte rook kunnen verwachten. Idealiter is dat al deze of volgende week geeft Jeroen aan.

Haags Supporters Collectief

Vanuit het collectief hebben we aan de heren onze plannen toegelicht. Aangegeven dat we nog steeds voornemens zijn om, na de overname door de nieuwe aandeelhouder, 10% van de aandelen over te nemen en dat we een zetel willen hebben in de RVC voor de supporters. Gelet op het verleden waarin we nauwelijks betrokken zijn geweest door de club en er elke zoveel jaar weer financiële of sportieve ellende was. Het is nu echt de tijd voor een nieuwe aandeelhouder en een nieuwe directie om de supporters echt te gaan omarmen. Wij staan te popelen om op allerlei vlakken bij te gaan dragen. Het zou oliedom zijn als zij deze uitgestrekte hand niet aannemen. De heren geven dit door aan de geïnteresseerde partijen tijdens hun gesprekken.

Voorkeur?

Jeroen heeft ons gevraagd of wij voorkeur hebben voor de gegadigden. Daarop hebben wij aangegeven dat we dat nu nog niet kunnen zeggen. We hebben namelijk de plannen nog niet gezien. Voor ons is de continuïteit van de club het belangrijkste. Dus de partij met het beste plan moet het worden. Liefst een partij zonder exitstrategie en waarbij de revenuen binnen de club blijven. Idealiter ook een partij met hart voor de club en voor de stad. Heel belangrijk is dat ze de supporters echt willen gaan betrekken.