Bron: OmroepWest
DEN HAAG – Er zijn opnieuw spanningen ontstaan over de wijze waarop ADO Den Haag wordt geleid. Donderdagavond werd bekend dat het Chinese bedrijf United Vansen Sports (UVS), dat de voetbalclub in handen heeft, wil dat Jan-Hermen de Bruijn de rol van algemeen directeur gaat vervullen. De door de rechtbank benoemde herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger blijkt het hier niet mee eens zijn.

Reiziger vindt dat huidig waarnemend directeur Edwin Reijntjes voorlopig gewoon op zijn post moet blijven zitten. Na de berichtgeving over de mogelijke komst van De Bruijn heeft hij er daarom meteen bij UVS op aangedrongen om de beoogde benoeming in te trekken. ‘De bestuurder die er zit, doet het prima’, zegt Reiziger over Reijntjes. Volgens de jurist zorgt de interventie van UVS ‘alleen maar voor onrust’. ‘En daar is ADO niet bij gebaat’, zegt Reiziger. ‘Ik wil dat er zo snel mogelijk een stabiele situatie is.’

Eind mei is Reiziger door de Haagse rechtbank benoemd om bij ADO schoon schip te maken. Als advocaat/curator moet hij een oplossing zien te vinden voor de enorme schuldenlast en andere financiële problemen van de club. Deze zijn onder meer het gevolg van het feit dat de Chinese eigenaar zijn juridische verplichtingen niet nakomt. UVS ziet dit anders en walst overal doorheen met bijvoorbeeld haar recente eis dat Reijntjes zo snel mogelijk vertrekt en De Bruijn zijn plaats inneemt.

‘Niet gelukkig’

De Chinese eigenaar wil dit bekrachtigen in de aandeelhoudersvergadering van 24 juni. ‘Ik ben niet gelukkig met de poging die UVS nu doet om een andere bestuurder te benoemen’, zegt Reiziger. ‘Ik hoop dat ze er vanaf zien en dat er geen gedoe over komt.’

Ondanks alle inspanningen was donderdagavond nog niet duidelijk in hoeverre UVS gevoelig is voor zijn argumenten. Wat voor Reiziger meespeelt, is dat, zegt hij, de Chinese eigenaar ‘binnenkort’ van het toneel zal zijn verdwenen. Dit als gevolg van de verkoop van de aandelen aan een nieuwe partij. Wie dat wordt, is nog niet te zeggen. Met diverse gegadigden is Reiziger in gesprek. ‘UVS heeft er helemaal geen belang bij om nu nog een bestuurder te benoemen die haar welgezind is. Het lijkt een beetje een paniekreactie te zijn’, vertelt hij.

‘Vertrouwensrelatie’

Dat de Chinese grootaandeelhouder zijn oog op Jan-Hermen de Bruijn heeft laten vallen, komt voort uit het goede onderlinge contact. De Bruijn, in het verleden de eigenaar/hoofdredacteur van het tijdschrift ELF Voetbal, spreekt zelfs van ‘een vertrouwensrelatie’. Hij gaat er prat op dat hij in 2014 een hoofdrol speelde bij de introductie van UVS bij de toenmalige eigenaar van ADO.

Dit resulteerde destijds in de verkoop van nagenoeg alle aandelen aan het Chinese bedrijf. ‘Ik denk dat ik samen met Chun Li (een destijds in Den Haag wonende Chinese zakenman) het allerbeste gedaan heb, wat ooit iemand voor ADO heeft gedaan’, zei Jan-Hermen de Bruijn zeven jaar geleden voor de camera van Omroep West.

‘Helpen’

De Bruijn maakt onderdeel uit van de ledenraad van HFC ADO Den Haag dat eveneens aandeelhouder is van de club. ‘United Vansen heeft gevraagd of ik nu kan helpen’, vertelt hij. ‘Dat is omdat ik een hele goede band met ze heb en omdat ik verweven ben met ongeveer alle partijen die op dit moment een rol spelen bij het overnameproces. ADO is mijn club.’

Naar eigen zeggen is Jan-Hermen de Bruijn ‘al vijftien jaar bevriend met Martin Jol’. Deze oud-speler en -trainer wordt door velen gezien als de nieuwe eigenaar van ADO Den Haag, maar dat blijkt nog geenszins een gelopen race te zijn. Jol heeft weliswaar met UVS al een akkoord over de overname bereikt, maar ook in dit geval is het Jeroen Reiziger die op de rem trapt.

De herstructureringsdeskundige wijst erop dat ook andere partijen geïnteresseerd zijn. Zij moeten van hem de gelegenheid krijgen om eveneens een volwaardig bod uit te brengen.

Zorgen over toekomst

Eerder deze week heeft Reiziger dit laten weten aan het Haags Supporters Collectief, het samenwerkingsverband van verschillende grote supportersgroepen van ADO Den Haag. Dit collectief maakt zich grote zorgen over de toekomst van de club. Het is daarom begonnen met het voeren van besprekingen met alle betrokkenen.

Dinsdag had al een overleg plaats met aandeelhouder HFC ADO Den Haag. Deze vereniging blijkt, net als het Haags Supporters Collectief, het voortbestaan van ADO hoog in het vaandel te hebben staan.

Iedereen gelijke kansen

Woensdag schoven de supporters bij Jeroen Reiziger aan. In het gespreksverslag staat dat hij de overeenkomst tussen UVS en Jol ‘mooi’ noemt, maar ook dat hij deze als ‘nog geen volmaakte deal’ beschouwt. ‘Belangrijk is dat iedereen dezelfde gelijke kans heeft’, meldt de tekst.

Er zijn vier partijen die als serieuze kandidaten worden beschouwd. Het enthousiasme van Martin Jol is bekend. Eerder werd duidelijk dat ook de Voorburgse ict-ondernemer Ad Nederlof belangstelling heeft getoond. De Haagse vastgoedbroers Jeroen en Martijn Lentze blijken zich de derde gegadigde te mogen noemen.

Enthousiast

Ook het eveneens geïnteresseerde Amerikaanse bedrijf World Soccer Holdings (WSH) is in de race en toont zich erg enthousiast. Hoe een en ander afloopt, is nog niet te zeggen. Deze onduidelijkheid komt voort uit de doelstelling van de herstructureringsdeskundige: hij wil per se de partij vinden die voor ADO en voor de toekomst van de club het beste uitpakt.

Dat zorgt er óók voor dat Reiziger nog geen knopen doorhakt en niet al meteen met Martin Jol in zee gaat. Hij vindt dat de oud-speler/-trainer in het voordeel is door zijn goede contacten met UVS. De andere kandidaten kampen hierdoor met een informatieachterstand. Die moet worden ingelopen om een ‘gelijk speelveld’ te creëren. Pas dan zal het mogelijk zijn het plan te kiezen dat, zegt Reiziger, het beste is ‘voor de continuïteit van de club’.

Krachten bundelen

Het Haags Supporters Collectief heeft voorgesteld om de overnamekandidaten de krachten te laten bundelen en te laten samenwerken. Reiziger was zelf ook al op dit idee gekomen en heeft de partijen naar eigen zeggen ‘aan elkaar voorgesteld om te kijken of zij samen tot een nog sterker plan zouden kunnen komen’. Nadeel van deze constructie is wel dat het, stelt Reiziger, ‘heel lastig is om een club te leiden met meerdere kapiteins’.

In de toekomstige situatie hoopt het Haags Supporters Collectief een plaats te verwerven in de Raad van Commissarissen van ADO Den Haag. Het houdt inmiddels een crowdfundingactie om tien procent van de aandelen te kunnen kopen. Of dit tot iets leidt, is nog niet te zeggen, maar Reiziger heeft verklaard dat hij de boodschap doorgeeft in zijn gesprekken met de potentiële nieuwe eigenaren.