DEN HAAG – Bij ADO Den Haag lijkt op dit moment slechts één ding zeker: op zondag 8 augustus klinkt het fluitsignaal voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. Verder weet niemand hoe de toekomst van de club eruit zal zien. Toch kan hier verrassend snel verandering in komen. Zes vragen en antwoorden over de chaos bij ADO Den Haag.

Wie is op dit moment de eigenaar van ADO Den Haag?

Sinds januari 2015 is de club in handen van het Chinese bedrijf United Vansen (UVS). Op een klein gedeelte na bezit het bedrijf alle aandelen van de Haagse club. Dat kleine percentage is in handen van de vereniging HFC ADO Den Haag (HFC) en de Stichting Toekomst ADO Den Haag (STA).

HFC is een gesloten vereniging en je kan alleen op voorspraak van de andere leden lid worden. De vereniging is houder van een bijzonder aandeel. Door het bijzondere aandeel kan niemand wijzigingen invoeren die betrekking hebben op de clubcultuur. Oftewel: HFC heeft een veto over zaken met betrekking tot clubcultuur zoals de kleuren of de naam. Daarnaast levert HFC een lid aan de raad van commissarissen van ADO.

Voormalig ADO-directeur Mattijs Manders heeft Stichting Toekomst ADO opgericht. Dit deed hij zodat een externe partij de boeken van de Haagse club kon controleren. Een taak die voorheen bij de gemeente Den Haag lag.

Hoe staat er ADO financieel voor?

UVS wil zijn aandelen verkopen, is zijn financiële verplichtingen niet nagekomen en heeft de club met een immense schuldenlast opgezadeld. Er zijn ongeveer 150 partijen die tezamen rond de 3,9 miljoen euro van ADO tegoed hebben. ADO zelf wacht op twee miljoen euro die UVS nog moet betalen. De Chinezen weigeren dit.Als er niets gebeurt, moet de club vrijwel zeker het faillissement aanvragen. Om dit te voorkomen, heeft de Haagse rechtbank eind mei herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger aangesteld. Hij probeert de zaken tot een goed einde te brengen. Om hem ruimte te geven, heeft de rechter alle schulden tijdelijk bevroren. Deze zogeheten afkoelingsperiode duurt tot 1 augustus.

Welke partij wordt eigenaar?

Dat is nog onduidelijk. Oud-speler en -trainer Martin Jol kent alle ins en outs van de club en behoorde tot de grote kanshebbers. Hij had zelfs al een akkoord van UVS. De enorme schuldenlast is er waarschijnlijk debet aan dat Jol zich dinsdag heeft teruggetrokken. De andere gegadigden zijn het Amerikaanse World Soccer Holding, de Voorburgse ict-ondernemer Ad Nederlof en een consortium van de Haagse vastgoedondernemer Jeroen Lentze met de vermogende Ed Maas.

Iedere partij heeft een eigen visie. Als Nederlof het wordt, wil hij bijvoorbeeld Herman van Hemsbergen, de erevoorzitter van de Voorburgse voetbalclub Forum Sport, tot voorzitter van de raad van commissarissen benoemen.

Hoe zit het eigenlijk met het voetballen zelf?

ADO Den Haag is gedegradeerd naar de eerste divisie. Dinsdag – de allerlaatste dag van de inzendtermijn – is bij de KNVB de begroting voor komend seizoen ingediend, maar die kan nauwelijks serieus genomen worden. Er is weliswaar sprake van een sluitende exploitatie, maar deze kampt met, zoals ADO dat noemt, een ‘substantiële liquiditeitsbehoefte’. In gewoon Nederlands betekent dat dat er sprake is van een geweldig tekort. Het is aan de nieuwe eigenaar om dit aan te vullen. Als ADO failliet gaat, ontstaat een nieuwe situatie. Dan belandt de club in de derde divisie.

Op sportief gebied zijn ook andere zaken onduidelijk. Zo is op maandag 21 juni de eerste training, maar weet niemand wie de hoofdmacht dan eigenlijk gaat coachen. Hoogstwaarschijnlijk is dat Ruud Brood, de huidige trainer. Zijn contract loopt tot 30 juni.

En wat vinden de supporters?

Veel supporters zijn boos over de teloorgang van de club. Zij wijten dit aan wanbeleid en maken zich grote zorgen. Diverse supportersgroepen hebben zich verenigd in het Haags Supporters Collectief. Dit orgaan praat met alle betrokken partijen en zamelt geld in om een van de toekomstige aandeelhouders te kunnen worden en een zetel in de raad van commissarissen te krijgen.

Dat laat onverlet dat het onder de aanhang broeit en gist. ‘Clubiconen worden weggejaagd door graaiers en debielen’, vermeldt een nieuw spandoek dat aan het stadion is gespannen. Dat ‘clubiconen’ verwijst ongetwijfeld naar de bij veel supporters populaire Martin Jol. ‘Directie en RvC oprotten!!’, wordt er nog aan toegevoegd.

Is dat alles?

Nee, maandag dient een kort geding tegen ADO Den Haag. Daarmee hoopt UVS-topman Wang Hui gedaan te krijgen dat hij de eerder genoemde twee miljoen euro niet hoeft te betalen. Enkele dagen later staat een aandeelhoudersvergadering op de agenda. Ook die wordt spannend, omdat de Chinese eigenaar zich nog geenszins gewonnen geeft. UVS heeft geen enkel vertrouwen in de huidige voorzitter van de raad van commissarissen, Frans van Steenis, en wil dat hij vertrekt.

Dit geldt ook voor de pas kort geleden aangetreden interim-directeur Edwin Reijntjes. De Chinezen zijn boos omdat ze niet in zijn benoeming zijn gekend en willen hem vervangen door Jan-Hermen de Bruijn. Een ADO-man in hart en nieren die het al vanaf de beginperiode heel goed met UVS kan vinden.

Herstructureringsdeskundige Reiziger heeft geprobeerd om de beoogde aanstelling van De Bruijn van tafel te krijgen. De situatie is al complex genoeg en interim-directeur Edwin Reijntjes doet het prima, stelt de jurist. De reactie uit China laat zich raden. ‘Reiziger gaat daar niet over’, zegt De Bruijn. ‘UVS heeft mij gevraagd of ik eventjes wil inspringen, omdat ze in China nul-komma-nul-nul-nul vertrouwen hebben in de mensen die er nu zitten.’

Als het Reiziger lukt een nieuwe eigenaar te vinden, verdwijnt UVS van het toneel en kan onder een hoop geruzie meteen een streep worden gezet. Waar de herstructureringsdeskundige zijn optimisme op baseert, wil hij niet zeggen, maar Reiziger hoopt al binnen enkele dagen uitsluitsel over die nieuwe eigenaar te kunnen geven. Hoewel lang niet alle problemen hiermee zijn opgelost, is het kort geding van aanstaande maandag dan meteen van de baan.