Bron: OmroepWest

Enkele honderden ADO-supporters hebben zich zaterdagmiddag bij het stadion verzameld om duidelijk te maken dat ze zich grote zorgen maken over het voortbestaan van hun club. Er wordt geroepen: ‘Het bestuur tegen de muur’ en ‘Ed Maas die wordt de baas’. Ook klinken enkele vuurwerkknallen. ADO Den Haag verkeert in grote problemen en het is vooralsnog onzeker in hoeverre zich op korte termijn een oplossing aandient. De aanhang rekent op de hulp van de gemeente Den Haag.

De bijeenkomst is georganiseerd door het Haags Supporters Collectief, het samenwerkingsverband van alle supportersgroepen. Met hun actie reageren ze op de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, waarbij diverse partijen belangstelling toonden om de club te kopen, maar toch weer afhaakten.

‘Voor ons geldt maar één ding: red die club’, aldus Jacco van Leeuwen, de voorzitter van supportersclub Haagsche Bluf. Hij is niet van de organisatie van de actie, maar is als ADO-man in hart en nieren natuurlijk wel van de partij. ‘Elke dag word je geconfronteerd met nieuwe feiten’, zegt Van Leeuwen. ‘Het is in al die jaren zó’n puinhoop geworden… we willen laten zien dat de club nog leeft.’

Er gloort hoop

Afgelopen week hielden ook de twee laatste geïnteresseerde partijen het voor gezien. Hierbij gaat het om de internationale Vanad Group van ict-zakenman Ad Nederlof en Het Haags Collectief van de Haagse vastgoedondernemers Ed Maas en Jeroen Lentze met oud-speler en clubicoon Martin Jol. Deze laatste partij heeft tien miljoen euro voor de club geboden, maar had het idee dat ze nauwelijks serieus werd genomen.

Toch gloort er hoop voor de club, want gisteren diende zich tijdens een interne spoedvergadering een belangrijke doorbraak aan: de directie en de Raad van Commissarissen van ADO zijn bereid hun positie op te geven wanneer een koper dit verlangt.

Aandeelhouders

Ook willen de vereniging HFC ADO Den Haag en de Stichting Toekomst Den Haag als minderheidsaandeelhouders hun aandeel – en dus een deel van hun zeggenschap – inleveren. Op die manier zal een veel efficiëntere en slagvaardigere organisatie ontstaan. Bovendien wordt ermee voldaan aan de voorwaarde die enkele overnamekandidaten de afgelopen periode hadden gesteld.

Vanzelfsprekend moet ook de Chinese grootaandeelhouder United Vansen Sports (UVC) nog met de verkoop van de club instemmen, maar dat lijkt geen probleem te zijn. UVS heeft zijn buik vol van ADO en weigert al geruime tijd nog een cent in de Haagse voetbalclub te steken.

Torenhoge huur

Een struikelblok voor een eventuele koper kan nog wel de torenhoge huur van het stadion en de parkeerterreinen zijn. Deze zijn in handen van de gemeente Den Haag.

Het gevolg is dat de supportersgroepen hun pijlen inmiddels ook op de verantwoordelijke wethouders hebben gericht. Ook vanmiddag tijdens het protest bij het stadion is dat het geval: supporters vinden dat de huur flink moet worden verlaagd. ‘Gemeente Den Haag, jullie zijn aan zet’, schrijft het Haags Supporters Collectief op internet.

Begroting

De nood is intussen hoog, want ADO moet uiterlijk half augustus een sluitende begroting bij de KNVB indienen. Ook zijn er ongeveer honderdvijftig schuldeisers voor wie een oplossing moet worden gevonden. Om hen in financiële zin enigszins tegemoet te kunnen komen, is de opbrengst van de beoogde verkoop cruciaal.

‘Over vier weken begint het nieuwe seizoen en moeten we het eerste balletje gaan trappen,’ aldus supporter Jacco van Leeuwen. ‘Maar spelers en personeel beginnen te muiten. Het is een hele vervelende situatie.’