ADO Den Haag heeft vanmorgen een persbericht gedeeld. Wij kunnen / moeten jullie mededelen dat dit bericht onwaarheden bevat. Uit niets in de brief vanuit de gemeente Den Haag kan namelijk worden opgemaakt dat het stadion verkocht gaat worden.

Passage uit persbericht ADO:
Gisteren heeft ADO Den Haag een brief van het college van B&W van de gemeente Den Haag ontvangen over de aankondiging van een proces voor verwerving van het stadion door ADO Den Haag onder nieuw eigenaarschap. Dit was de laatste drempel voor de Groep Lentze/Jol. Eerder hadden de directie en de Raad van Commissarissen aangegeven hun functies ter beschikking te stellen aan een nieuwe eigenaar. De Stichting Toekomst ADO Den Haag en de HFC zullen het prioriteitsaandeel, de clubkleuren, de naam en de licentie bij verkoop aan ADO Den Haag overdragen. Alle drempels zijn geslecht.

Alle drempels zijn geslecht? In de brief van 8 september jl. (zie hieronder) vanuit de gemeente Den Haag aan a.i. directeur Edwin Reijntjes valt te lezen dat de aanvraag een nieuwe en bovendien complexe vraag is, die uitzoekwerk- en tijd vraagt. De gemeente gaat het verzoek in beraad nemen, staat in de brief als reactie op de brief van Reijntjes van 31 augustus jl.. Meer dan een ontvangstbevestiging is het dus niet.

Vanuit het HSC is er contact geweest met Groep Lentze / Jol. Zij gaven aan dat hetzelfde voorstel omtrent het stadion vanuit hen al vanaf 24 augustus bij de gemeente Den Haag bekend moet zijn. Leg de brief van de gemeente en het persbericht van ADO naast elkaar en oordeel zelf.