Zo ook wij van het Haags Supporters Collectief. In een emotionele bui is er woensdagavond overhaast een bericht naar buiten gebracht waar ook nog eens een ultimatum aan was gekoppeld. Hier is geen zorgvuldig besluitvormingsproces aan vooraf gegaan en onvoldoende nagedacht over de gevolgen van het bericht. Vanuit het bestuur bieden wij dan ook aan alle supporters onze excuses aan voor de ontstane onrust.

De “bewijslast” die eigenlijk meer een tijdlijn was kregen we donderdag vlak voor het overleg met de stakeholders van ADO Den Haag te zien. We hebben ervoor gekozen deze niet te delen. We denken dat dat niet bijdraagt aan het overnameproces. Er ontbreken voor ons namelijk tastbare bewijzen (apps of e-mails) van sommige onderdelen en andere onderdelen zijn fouten die al eerder gecommuniceerd zijn in de media of op social media. Laat het wel duidelijk zijn dat er teveel fouten worden gemaakt in het verkoopproces.

Denk aan:

  • het schofferen van en slecht communiceren met gegadigden;
  • persberichten versturen die supporters of gegadigden over de rooie brengen;
  • een club die veel te weinig communiceert met de supporters via hun kanalen;
  • te lang vasthouden aan een partij die al meermaals betaaltermijnen liet verstrijken;
  • betrokkenen die zich bemoeien met onderwerpen waar zij vandaan moeten blijven.

Al met al veel commotie en veel onrust, voor de trouwe ADO-supporter ook niet meer te volgen.

Hoe nu verder?
Rondom het bestuur van het HSC is afgelopen week onduidelijkheid ontstaan. In een eerder bericht op social media is aangeven dat naast Jean Paul Mallant (voorzitter), Lesley Butter (vice-voorzitter), Mark Vos (secretaris) en Ronald Mesman (penningmeester) deelnemen aan het bestuur. Ruud Law heeft een ondersteunende rol. Zoals bekend heeft Jean Paul zicht terug getrokken als voorzitter. In een eerder stadium had Lesley ook aangegeven te stoppen met zijn activiteiten. Wij willen beiden heren hartelijk danken voor hun inzet voor het HSC.

Door de ontstane vacature van voorzitter heeft Mark aangegeven de rol van voorzitter op zich te nemen. Ronald en Ruud blijven in hun rol. De wens is het bestuur uit te breiden naar 5 personen. In de komende periode zal, naast het verkoopproces, de focus liggen op het inrichten van het HSC en zijn werkgroepen. De positieve instelling blijft, we willen door. Zowel met de club als met het collectief. Het collectief wilde inspraak en die hebben we gekregen.

We zullen aangehaakt blijven bij het verkoopproces, echter zullen wij hier niet actief aan deelnemen. We hebben niet het idee dat we een wezenlijke bijdrage hebben aan het feit of een partij wel of niet zijn zak geld op tafel legt. Daarnaast denken we dat voor alle stakeholders een faillissement de slechtste uitkomst is en dat ze dat dus zullen willen voorkomen. Zodra er serieuze afrondende gesprekken worden gevoerd zijn wij van de partij om voor de supporters een plek aan tafel te krijgen in de nieuwe organisatie. Een grotere plek dan in het verleden. Dat kan namelijk nu niet anders meer en alle geïnteresseerde gegadigden en stakeholders zijn zich daar van bewust. Zij zien de toegevoegde waarde daarvan. We gaan nog steeds vol voor meer betrokkenheid en controle voor alle supporters.

Geel groene groet,

Bestuur HSC